Všechno
Klíčová slova výrobku
Zadejte prosím účet e-mailové adresy
 1. Nepoužitelné při doručení (DOA)
 2. Záruka vrácení peněz během 45 dnů
 3. Záruka opravy zdarma během jednoho roku
 4. Výluky a poznámky ohledně záruky
 5. Jak uplatnit záruku (vrácení, oprava a refundace)
 6. Chybějící položky, chybné položky nebo odeslaná zásilka
 7. Jiná speciální záruka na výrobek
 8. Proces vracení a náhrady
 9. Technická podpora pod dobu životnosti
 10. Proces vracení oděvů

Chceme, abyste naše výrobky milovali stejně, jako je milujeme my. Všechny položky, které přepravujeme, úspěšně prošly našimi náročnými prohlídkami kontroly kvality. Naše záruky zajišťují, že budete mít úžasné zážitky s gadgety a současně budete zažívat naprostou duševní pohodu. Na většinu položek prodávaných prostřednictvím Gearbest se vztahuje následující komplexní záruky na výrobky. Pokud v nepravděpodobném případě nebudete kryti zárukou, zkontrolujte si níže Výluky a poznámky ohledně záruky.

 • Záruka na nepoužitelnost při doručení (DOA) po 7 dnů

  Pokud vaše položka dorazí poškozená nebo nebude fungovat, postupujte podle záručního postupu a kontaktujte do 7 dnů od doručení objednávky naše Středisko podpory pro získání autorizace RMA. Po vrácení výrobku na adresu poskytnutou naším týmem podpory vám můžeme zaslat novou položku zdarma (budeme vám refundovat přepravní náklady za vrácení) nebo si můžete zvolit úplnou refundaci. Spokojeně využívejte naprostou duševní pohodu: při každém nákupu na Gearbest je každý jednotlivý nákup 100% bezrizikový.

  Zvláštní poznámky:

  1. Zákazníci musí nejprve odeslat jasnou fotografii nebo video poškozeného či vadného výrobku a přepravované zásilky, teprve poté budeme zvažovat vydání autorizace RMA. Použijte dobré osvětlení a krátkou až střední vzdálenost, abychom mohli problém(y) rozpoznat a zkontrolovat. Velikost přílohy musí být do 10 MB v případě Střediska podpory; větší přílohy zasílejte na: support@gearbest.com.
  2. Jakmile Gearbest obdrží vrácený výrobek a potvrdí, že se jedná o vadný výrobek, budou vám refundovány přepravní náklady spojené s vrácením po předložení platné stvrzenky o jejich úhradě. Pokud například bude přepravné 30 USD, Gearbest bude tutéž částku, tj. 30 USD, refundovat zákazníkovi. Pokud náš technický tým určí, že položka není DOA, Gearbest vám nebude refundovat přepravné za vrácení. Žádosti o refundaci přepravného za vrácení nebudou přijaty bez platné stvrzenky o autorizaci RMA.
  3. Vrácení výrobku musí být provedeno prostřednictvím jednoho ze způsobů přepravy schválených Gearbest.; Středisko podpory vám může poskytnout další podrobnosti.

  30denní bezpodmínečná záruka refundace u neotevřených a nepoužitých položek

  Pokud položku nebudete chtít z jakéhokoliv důvodu ve lhůtě 30 dnů od doručení, můžete nás rovněž kontaktovat s žádostí o vrácení a refundaci. Nezapomeňte ale, že v takových případech zákazník odpovídá za přepravní náklady spojené s vrácením a nelze je refundovat. Položky MUSÍ být vráceny v původním obalu, nepoužité a neotevřené, pokud se mají kvalifikovat k refundaci za výrobek.

  Prodloužená záruční lhůta: Zákazníci budou mít 45 dnů na vrácení jakýchkoliv nechtěných položek u objednávek zadaných od 1. listopadu do 30. prosince 2017. Nezapomeňte, že přepravní poplatek za vrácení je nerefundovatelný a výrobky, pokud mají být refundovány, se musí vrátit neotevřené a nepoužité.

 • Záruka vrácení peněz během 45 dnů

  V nepravděpodobném případě, že budete mít vadný výrobek, jej můžete zaslat zpět k refundaci nebo výměně položky do 45 dnů od jeho doručení. V tomto případě se refundace zpětné přepravy neuplatní.

 • Záruka opravy během jednoho roku

  Pokud není na stránce výrobku uvedeno jinak, standardní záruční doba výrobku je jeden rok ode dne, kdy zboží obdržíte; během této doby máte nárok na opravu zdarma. Jakákoliv oprava zdarma musí být potvrzena u výrobce prostřednictvím zákaznického servisu. Zákazníci musí zaplatit odpovídající přepravní náklady za vrácení položky, zatímco my budeme hradit přepravné za odeslání opravené položky zpět zákazníkovi. Pokud kupující položku(y) poškodil/použil neschváleným způsobem, nebude mít nárok na opravu zdarma, ovšem zákazníci ji mohou vrátit zpět na své vlastní náklady a zaplatit poplatek za opravu. V takových případech budou za přepravné při vrácení odpovídat zákazníci.

 • Výluky a poznámky ohledně záruky

  1. Zákazník výlučně odpovídá za přirozenou degradaci výrobků způsobenou běžným opotřebením, dále za rozbití/poškození při používání a nevztahují se na ně naše záruky.
  2. Pokud zákazník položku(y) poškodil / použil k neschválenému účelu, záruka za výrobek je okamžitě považována za neplatnou. V takových případech není dostupná žádná náhrada. Budeme však rádi, pokud nás zákazníci budou kontaktovat v zájmu nákupu náhradního výrobku nebo náhradních dílů (bude-li to vhodné). Za jejich dopravu bude účtovat původní hodnotu součástí a jejích přepravné.

  Zákazník zneplatní záruku, pokud:
  - Přeinstaluje firmware zařízení nebo kořenový adresář zařízení
  - Otevře tělo zařízení, aby se jej pokusil opravit
  - Upraví, odstraní, přizpůsobí nebo zamění díly výrobku
  - Použije zařízení k účelu, k němuž není původně určeno
  - Pokračuje v používání položky i po výskytu závady a způsobí tím větší poškození

  3. Před vrácením musí všechny vrácené položky nejprve schválit tým podpory Gearbest. Prostudujte si proto následující kroky „Jak uplatnit záruku“ níže. Pokud budou žádosti o záruku neúplné, Gearbest si vyhrazuje právo odmítnout jakoukoliv náhradu. Pokud zákazník vrátí zásilku bez předchozí autorizace (formulář RMA), odešle ji na nesprávnou adresu, vrátí nesprávnou položku nebo doručí prázdný obal, pak si Gearbest opět vyhrazuje právo odmítnout jakoukoliv náhradu.

  4. Všechny vrácené zásilky budou po doručení prohlédnuty naším technickým týmem. Pokud vrácenou položku nebude možné opravit, Gearbest nabídne alternativní řešení.

  Zvláštní poznámky:
  1. Přepravné za vrácení výrobku zpět bude hradit zákazník a není refundovatelné, pokud nepůjde o situace DOA se lhůtou 7 dnů.
  2. Během zpětné přepravy zákazník odpovídá za všechny a jakékoliv celní poplatky, cla nebo tarify uplatňované na položky vracené do našeho skladu. V těchto případech od vaší schválené výše refundace odečteme celní poplatky.
  3. Gearbest bude položku standardně odesílat zákazníkovi přepravou s paušální sazbou. Pokud chce zákazník využívat rychlejší metodu přepravy, v takovém případě se použije příslušné přepravné.
  4. V případě jakéhokoliv použití k nevhodnému účelu zákazník plně odpovídá za jakoukoliv a všechny opravy, příslušenství a přepravné oběma směry a hradí je ze svého.

 • Jak uplatnit záruku (vrácení, oprava a refundace)

  Pokud vaše položka bude mít závadu, nejprve odešlete lístek do Střediska podpory

  V zájmu minimalizace jakýchkoliv zpoždění pečlivě dodržujte náš záruční proces: 1. Popište problém, který se u vaší položky vyskytl: Co se stalo? Kdy? Jak? Uveďte také celé číslo své objednávky a kód výrobku (číslo SKU).
  2. Řekněte nám, jaké kroky jste již přijali, abyste problém odstranili.
  3. Poskytněte kód položky vyznačený na vnějším obalu.
  4. Odešlete jasnou fotografii nebo video zachycující závadu(y); je nutné snímek pořídit za dobrého osvětlení.
  POZNÁMKA: Fotografie/videa by v ideálním případě měly být jasné a zaostřené, pořizované za dobrých světelných podmínek a z blízké či střední vzdálenosti. To nám umožní rozpoznat a ověřit problém(y). Vždy se budeme snažit ze všech sil, abychom vám pomohli. Předem vám děkujeme za poskytnutí všech informací uvedených shora.

 • Chybějící položka(y), chybná položka(y) nebo odeslána nesprávná zásilka

  Před potvrzením přijetí zásilky musíte otevřít balík a pečlivě zkontrolovat jeho obsah.
  V zájmu minimalizace jakýchkoliv zpoždění pečlivě dodržujte náš záruční proces:
  1. Kontaktujte Středisko podpory, uveďte číslo objednávky a kód výrobku (číslo SKU).
  2. Zašlete nám jasný snímek vnějšího obalu, kdy jsou viditelné všechny přepravní štítky a (pokud to bude proveditelné) doručená položka.

  Možná řešení:
  - Pokud bude položka chybět, zašleme vám chybějící položku/příslušenství znovu zdarma v záruční době.
  - Pokud jsme přepravili nesprávnou položku: buď vám ji budeme plně refundovat, nebo zašleme alternativní položku (je-li to proveditelné a je-li k dispozici). Gearbest rozhodne, zda musíte vadný výrobek vrátit či nikoliv a bude vám kompenzovat poplatek za zpětnou přepravu, jakmile výrobek obdržíme.

 • Jiná speciální záruka na výrobek

  1. Toto platí pro: oděvy, boty, hodinky a šperky, svítilny, příslušenství k telefonům a tabletům, nádobí, domácí gadgety, domácí ozdoby, předměty pro oslavy a domácí textilie.
  U shora uvedených kategorií lze vrácení přijmout pouze do 30 dnů ode dne, kdy jste položku obdrželi. Pokud budou dodány poškozené, vadné, nebo půjde-li o chybnou položku, budou určeny k výměně nebo pro skladový dobropis. Příslušné zboží musí být vráceno nenošené s nedotčenými visačkami společně s vyplněným formulářem RMA.

  2. Před odesláním je kvalita všech výrobků Gearbest podrobena přísné kontrole kvality.
  Kategorie výrobku včetně dálkově ovládaných hraček skútrů a kol podléhají při opakovaném použití běžnému opotřebení kvůli své povaze a určenému způsobu použití. Záruka vrácení peněz během 45 dnů týkající se dálkové ovládaných hraček, skútrů a kol platí pouze pro případy DOA v délce 7 dnů, kde výrobek po vyjmutí z krabice nefunguje. Zákazník je povinen výrobek po doručení pečlivě zkontrolovat.

  3. Vrácení u náhradních dílů a příslušenství se nepřijímají. Pokud jste obdrželi vadné příslušenství, nebo příslušenství chybí, kontaktujte naše Středisko podpory do 3 dnů od doručení vaší objednávky. Zákazníci budou muset koupit náhradu po této časové lhůtě nebo pokud bylo příslušenství použito k neschválenému účelu.

  4. Naše zásady pro záruku a vrácení se nevztahují na jakékoliv výrobky, které představují výhru nebo jsou poskytnuty jako součást slosování v rámci aktivity či soutěže (např. šťastný tah) na Gearbest nebo jakémkoliv našem propagačním kanálu.

 • Proces vracení a náhrady

  Pokud budete mít jakékoliv problémy po prodeji, kontaktujte Středisko podpory přímo a to vám nabídne řešení podle vašeho případu. Potvrdí, zda musíte položku vrátit a na jakou adresu ji můžete vrátit.

  Tato následující část popisuje požadovanou dobu zpracování po doručení vaší vrácené položky.

  Pro výměny bude doba zpracování pro vyměňovanou položku 3–6 pracovních dnů od zpětného doručení vaší položky a v závislosti na dostupnosti zásob.

  U refundací bude doba zpracování pro přistoupení k refundaci 3–6 pracovních dnů od zpětného doručení vaší položky. Poté bude doba refundace záviset na platební metodě. Seznamte se s podrobnostmi níže:
  - Refundace peněženky a její objevení se na vašem účtu Gearbest bude trvat 24 hodin.
  - Refundace PayPal a její objevení se na vašem účtu bude trvat 48 hodin.
  - Refundace kreditní karty zabere 7–14 pracovních dnů, než se objeví na vašem účtu. Toto zpoždění zcela závisí na společnosti poskytující kreditní karty a veškerých prostřednících.

  U oprav to bude trvat 7–14 pracovních dnů v závislosti na položce a zásobě náhradních dílů výrobce.
  Vyhrazení zástupce zákaznického servisu Gearbest vás budou průběžně informovat o procesu opravy prostřednictvím lístkového systému.

 • Technická podpora pod dobu životnosti

  Gearbest nabízí spolehlivou, užitečnou a pružnou základní technickou podporu po celou dobu životnosti vašich výrobků. Nakupujte s důvěrou a spokojeně využívejte podporu, kterou si zasloužíte.

 • Proces vracení oděvů

  Záruka vrácení peněz během 30 dnů a proces vracení
  Pokud nebudete spokojeni s objednávkou během 30 dnů od doručení položky, postupujte podle záručního postupu a kontaktujteStředisko podpory s žádostí o autorizaci RMA, která uvádí:
  1. Číslo objednávky.
  2. Kód(y) položky, kterou si přejete vrátit.
  3. Důvod k vrácení.
  Náš zákaznický servis váš případ prověří a nabídne vrácení zpět. Po doručení bude položka buď vyměněna, nebo refundována.

  Položky, které lze vrátit
  Položky, které lze vrátit/refundovat nebo vyměnit do 30 dnů od doručení, musí splňovat následující kritéria:
  1. Vadné položky, poškozené/rozbité nebo zašpiněné při doručení.
  2. Položky doručené v nesprávné velikosti/barvě.
  3. Neprané, nenošené a nepoužité položky, které nesplnily vaše očekávání do 30 dnů od doručení.

  Položky, které nelze vrátit
  Za následujících okolností vrácené položky nepřijmeme:
  1. Položky vrácené po 30denní záruční lhůtě.
  2. Vyprané, obnošené, použité položky či položky použité neschváleným způsobem.
  3. Položky spadající do následujících kategorií: Výprodej, plavecké oblečení, spodní prádlo a náušnice. Na tyto položky se nevztahuje záruka z hygienických důvodů.
  4. Prostředky virové prevence zahrnují masky, ochranné oděvy a jiné ochranné pomůcky jež přicházejí do styku s kůží lidí či zvířat. Z bezpečnostních a hygienických důvodů se na tyto produkty záruka nevztahuje.
  Všechna vrácení musí být potvrzena prostřednictvím centra pro zpracování lístků. Vrácené položky bez oprávnění k vrácení zboží (RMA) nebudou přijaty.

  Problémy s velikostí
  V oděvním průmyslu si můžeme povšimnout mírných rozdílů ve velikostech u jednotlivých značek a výrobců. Je důležité zkontrolovat si velikostní tabulku a tabulku pro převod velikostí u výrobku předtím, než si jej objednáte.
  Pokud vám omylem dodáme nesprávnou velikost, buď vám budeme refundovat v plné výši, nebo vám pošleme položku v alternativní velikosti (pokud to bude vhodné).
  Pokud si vyberte špatnou velikost, Gearbest nabídne zákazníkům výměnu nebo refundaci, ale nezapomeňte, že přepravní náklady na vrácení položek hradí zákazník.

  Přepravní poplatky při vrácení
  1. Přepravní poplatky při vrácení položek hradí zákazník.
  2. Ověřte si skutečné přepravní náklady při vrácení na místním poštovním úřadu. Doporučujeme používat nejlevnější doporučenou leteckou poštu, která je k dispozici.