Všechno
Klíčová slova výrobku
Zadejte prosím účet e-mailové adresy

Uživatelský účet

V zájmu bezpečnosti a zabezpečení má každý zákazník ve výchozím nastavení povoleno vytvoření pouze jednoho jediného registrovaného účtu. V případě zákazníků, kteří se pokusí o vytvoření několika účtů, si vyhrazujeme právo účty z rušit bez dalšího oznámení.

V souladu s celními předpisy musí zákazníci poskytovat platné a přesné údaje. Je zapotřebí, aby byla platná všechna jména příjemců, adresy a jména plátců. V určitých zemích možná bude adresát muset předložit svůj identifikační dokument nebo pas, aby odbavil balík nebo pro účely ověření platby. Zákazníci jsou výlučně odpovědní za přesnost údajů, které poskytnou Gearbest. Pokud by byly jakékoliv informace nesprávné a bránily jakékoliv přepravě, dodávkám nebo celnímu odbavení, Gearbest nebude odpovídat a v takových případech nebude nabízet žádnou náhradu.

Gearbest bude vždy dodržovat zákon a laskavě připomínáme uživatelům, aby postupovali stejně. Jako dovozci zákazníci odpovídají za dodržování všech zákonů a předpisů v jejich vlastních zemích. Další informace naleznete v našich zásadách o ochraně osobních údajů.

Objednávání

Zatímco se vynakládá veškeré úsilí na zajištění přesnosti popisů produktů, technických údajů a oceňování, mohou nastat situace, kdy dojde k chybám. Pokud by taková situace nastala, GearBest vaši objednávku nemůže přijmout. V případě chyby se s vámi spojíme a poskytneme úplné vysvětlení a správnou nabídku. Zobrazené informace se považují za pozvání a ne za potvrzenou nabídku k prodeji. Smlouva je potvrzena při dodávce zboží.

Kvůli popularitě a/nebo omezením dodávky některých naších produktů může GearBest mít omezený počet výrobků dostupných k prodeji. GearBest si vyhrazuje právo kdykoliv změnit množství dostupná pro nákup i poté, co jste zadali objednávku.

Obě strany souhlasí s tím, že po odeslání objednávky je přeprava výhradní odpovědností logistické společnosti, která je třetí stranou. Během této fáze patří plné vlastnictví produktu(ů) kupujícímu; veškerou odpovědnost a rizika během přepravy ponese kupující.

Zrušení objednávky

Zákazníci mohou zrušit svou objednávku kdykoliv před přepravou; kontaktujte naše Středisko podpory. Jakmile však byla objednávka odeslána, objednávku nelze zrušit, změnit nebo refundovat. Po doručení balíku nabývá účinnost naše Záruka a zásady pro vrácení.

Přeprava a dodávka

Lhůty pro přepravu zobrazené na Gearbest uvádí odhadovanou dobu, která uplyne, než balíky odejdou z našich rukou. Protože skutečná dodávka vaší objednávky může být ovlivněna mnoha událostmi mimo kontrolu Gearbest, jakmile opustí naše prostory, navrhujeme, že pokud zákazníci budou chtít použít svoji položku při zvláštní příležitosti nebo události, například k narozeninám, pak si objednají své položky s dostatečným předstihem. GearBest nemůže být odpovědná za pozdní dodávky. Budeme však s vámi spolupracovat, abychom zajistili bezproblémovou zkušenost.

Pro hladkou dodávku a duševní pohodu důrazně doporučujeme, aby zákazníci zakoupili přepravní pojištění při odbavení na pokladně. V případě, že vaše zásilka bude mít problémy s přepravou, Gearbest vám zašle náhradní zásilku zdarma. Pokud položka již dále nebude na skladě, nabídneme vám možnost refundace.

Za jakékoliv objednávky, které nebudou mít přepravní pojištění, GearBest nenese odpovědnost a během procesu přepravy za zásilku přejímá plnou odpovědnost zákazník.

GearBest poskytuje informace na našich stránkách prostřednictvím informačních zpráv a prostřednictvím novinkových zpravodajů pro zákazníky, které poskytují údaje o zpoždění při přepravě díky vrcholné sezóně o Vánocích a vybízejí zákazníky, aby si objednávali předem. Nemůžeme proto být odpovědní v případě, že zákazník neobdrží svou objednávku na Vánoce včas.

Mohou nastat situace, kdy GearBest potvrdí vaši objednávku, ale následně se dozví, že nemůže dodat objednaný výrobek. V případě, že produkt, který jste si objednali, nemůžeme dodat včas, GearBest bude zákazníky kontaktovat a nabídne zrušení objednávky a refundaci nákladů na koupi v plné výši.

Snažíme se vytvořit co nejjednodušší proces dodávky zboží a jsme schopni odeslat vaši objednávku buď domů, nebo na vaše pracoviště. Můžeme dodávat do schránek PO Box všemi způsoby přepravy s výjimkou expresních přepravních metod, protože zde se při doručení vyžaduje potvrzení podpisem. Expresní zásilky tohoto typu lze dodávat pouze na fyzické adresy.

Časy pro přepravu a dodání se počítají v pracovních dnech od pondělí do pátku. V případě velkých svátků, jako jsou Vánoce a Čínský nový lunární rok, počítejte s delší dodací lhůtou. Při těchto zvláštních příležitostech doručujeme oznámení, abychom reflektovali případná zpoždění.

Zákazníci odpovídají za zajištění úplných a přesných dodacích adres. Jakmile byla zásilka odeslána, GearBest nemůže provádět změny vaší dodací adresy a GearBest neodpovídá za ztracené zásilky kvůli neúplným či nepřesným adresám.

GearBest nemůže být vzata k odpovědnosti za žádnou zásilku, která neprojde místní celnicí a bude zničena kvůli tomu, že jde o ilegální položku v zemi určení. Zákazníci jsou výlučně odpovědní za dodržování místních zákonů. Nemůžeme také být odpovědní za žádnou dovozní daň, která může nastat a za úhradu tohoto poplatku, bude-li jaký, nesou výlučnou odpovědnost zákazníci. Nezapomeňte prosím, že pojištění dopravy nezahrnuje žádné celní problémy, zejména ne zboží ničené či zabavené kvůli jeho nezákonnému postavení v jakékoliv konkrétní zemi určení.

Pokud by kupující zásilku odmítl kvůli dovozním clům nebo daním, kupující přebírá plnou odpovědnost za všechny náklady spojené s tímto procesem.

Všechny objednávky, které přepravní společnosti ohlásí jako „dodané“, se považují za dodané. V takovém případě GearBest nemůže být činěna odpovědnou za nedodání.

Pokud bude dodávka z jakéhokoliv důvodu neúspěšná a adresa, na níž byla odeslána, je správnou adresou poskytnutou zákazníkem, GearBest nemůže být vzata k odpovědnosti, pokud se zásilka vrátí.

Co si zákazník objedná, to mu doručíme. Nemůžeme nést odpovědnost za to, že zákazník obdrží chybnou položku, pokud zadal chybnou objednávku.

Kvůli mezinárodním obchodním embargům a sankcím, které v současnosti platí, se omezení na přepravu vztahují na omezený počet zemí. Mezi ně patří: Írán, Severní Korea, Kuba, Sýrie a Súdán. Objednávky s doručovacími adresami v těchto zemích lze přijmout pouze v případě, že obsahují oděvní výrobky a nic jiného.

Výměna a vrácení (záruka vrácení peněz)

Pokud při doručení svého výrobku(ů) nebudete zcela spokojeni, můžete předměty vrátit do 45 dnů s právem na refundaci. Vrácení budou trvat přibližně 5 pracovních dnů potřebných ke zpracování, jakmile zboží dorazí. Přesná délka závisí na použitém poskytovateli plateb (např. PayPal, společnost vydávající kreditní karty atd.). Položky musí být ve svém původním obalu, všechny původní krabice musí být nedotčené a musí obsahovat společně se všemi balicími materiály návody, nevyplněné záruční listy plus všechna příslušenství a dokumenty poskytnuté výrobcem.

Předtím, než odešlete zpět jakoukoliv položku, se nejprve musíte s námi spojit a získat od nás autorizační číslo k vrácení zboží (RMA). Žádný výrobek, který bude vrácen bez čísla RMA, nebude refundován.

Záruka vrácení peněz nepokrývá velkoobjemové/velkoobchodní a přizpůsobené objednávky.

Přepravné za vrácení hradí zákazník. Obecně Vám nejsme schopni refundovat poštovné.

Jakýkoliv vrácený výrobek, u něž se zjistí, že není vadný, může být refundován během shora uvedené doby. Zboží, u něhož se zjistí, že bylo pozměněno zákazníkem, nebude vyměněno, ale vráceno na vlastní náklady zákazníka.

Podle výchozího nastavení refundovaná částka nemůže překročit částku zaplacenou GearBest za původní objednávku. GearBest neodpovídá za žádné bankovní poplatky nebo srážky podle směnného kurzu, které se mohou objevit, a nemá o nich žádné vědomosti. Tyto poplatky zpracovává emitující banka a GearBest je nebude refundovat.

GearBest a/nebo prodávající budou jednat v souladu se zárukou, jak je poskytnuta platformou, když a pouze tehdy, když škoda související s výrobky představuje platné a potvrzené a výrobní závady. GearBest a/nebo prodávající nebudou odpovídat za žádné škody vzniklé kvůli nevhodnému použití zákazníkem, osobní nedbalosti a z jiných důvodů, které nepatří k závadám výrobku.

Nevratné

Výrobky ve slevě nebo na konci řady lze vrátit pouze k opravě. Nebudou prováděny žádné refundace ani výměny.

Nesprávné/poškozené zboží

Usilovně se snažíme zajistit, že obdržíte svoji objednávku v původním stavu. Pokud objednané výrobky neobdržíte, kontaktujte nás. V nepravděpodobném případě, že výrobek dorazí poškozený nebo vadný, neprodleně se s námi spojte.

Popis výrobků

Snažíme se v dobré víře, abychom byli co nejpřesnější, nezaručujeme ale, že popisy výrobků nebo jiných obsah bude přesný, úplný, spolehlivý nebo bezchybný. V té které době mohou být na stránkách GearBest informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti či opomenutí, jež se mohou týkat popisů výrobků, ocenění a dostupnosti.

Vyhrazujeme si právo kdykoliv bez předchozího oznámení opravit jakékoliv chyby, nepřesnosti či opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace. Pokud se klíčové technické údaje výrobku změní poté, co zadáte objednávku, nebo do sedmi dnů od dodání, můžete objednávku zrušit, vrátit ji za plnou refundaci.

Ceny

Ceny a dostupnost položek se mohou změnit bez předchozího oznámení. Ceny nezahrnují DPH, dovozní daň a cla v případě, že by vaše zásilka byla prověřována místními celními orgány a považována z podléhající dani. Kupující odpovídá za úhradu těchto poplatků.

Oznámení o ochraně osobních údajů

Poznámka: Přihlášení se k odběru novinkového zpravodaje na registrační stránce se standardně kontroluje. GearBest respektuje soukromí zákazníků. Přečtěte si naše zásady ochrany osobních údajů zde: https://www.gearbest.com/about/privacy-policy.html

Chování zákazníků

Přestože se GearBest vždy bude snažit o vyřešení problémů ke spokojenosti zákazníka profesionálním, zdvořilým a přátelským způsobem, nebudeme tolerovat žádné nepřijatelné nebo nepřiměřené chování vůči naším členům týmu zákaznického servisu.

Nepřijatelné chování vůči personálu zákaznického servisu nebo GearBest může například zahrnovat následující:

Agresivní, hrubé a výhrůžné chování. Příklady zahrnují: jakékoliv a všechny přímé či nepřímé hrozby na jakémkoliv komunikačním kanálu, verbální zastrašování, osobní a slovní hrubosti, sexistické, rasistické, homofobní nebo opovržlivé poznámky, hrubost, pobuřující výroky, kletí a nepodložená obvinění.

Neustálé vznášení obvykle obtěžujících nebo kverulantských stížností navzdory tomu, že záležitost byla plně vyřešena, podobně opakující se stížnosti přetrvávající navzdory nabídce přiměřených a čestných řešení v souladu s našimi zásadami.

Požadovat, očekávat nebo vyžadovat, aby personál porušil zavedené pokyny společnosti ohledně zásad, například refundovaná částka, časové lhůty, speciální kompenzace atd., podobně vyhledávání nerealistického výsledku nad rámec našich vlastních zásad a postupů.

Opakované měnění povahy (nebo předmětu) stížnosti nebo požadovaného výsledku v průběhu a poté, co byla doručena formální odpověď.

Nadměrný počet stížností v porovnání s celkovou historií hodnoty nákupů.

Při takovém chování mohou být stěžovatelé upozorněni a formálně informováni o následujícím, a to že:

Je jejich vyjadřování považováno za urážlivé, hrubé, výhružné a celkově nepřijatelné.

Musí přestat s používáním takového slovního projevu, zastrašování a vyhrožování.

Nebude pokračovat žádná další výměna korespondence v dané věci, pokud bude toto chování přetrvávat i nadále.

GearBest si vyhrazuje právo již dále nepřijímat objednávky od zákazníka v budoucnosti bez dalšího oznámení.

Proces eskalace stížnosti

Tento proces se přísně týká problémů zákaznického servisu. Pokud jde o samostatné právní problémy, jako je ochrana autorského práva, prostudujte si naši právní stránku zde.

Pokud bude zákazník nespokojen s řešením nabízeným naším zákaznickým servisem, zákazník může kontaktovat našeho dohlížitele nad řešením lístků odesláním nového lístku v části „podat formální stížnost“ následovně:

Zde jsou kroky:

Kontaktujte nás > Odešlete lístek > Vyberte vrácení a záruku > Odešlete formální stížnost

Na všechny stížnosti bude odeslána odpověď do 24 hodin s výjimkou víkendů a státních svátků.

Poznámka: Živý chat a telefonické služby jsou výlučně předprodejní kanály. Poprodejní stížnosti neřešíme na Živém chatu nebo telefonem.

Podmínky použití

Autorská práva

Veškerý obsah umístěný na stránkách, jako je text, grafika, loga, tlačítko, ikony, obrázky, audio klipy, stažení digitálních záznamů a software jsou všechny ve vlastnictví GearBest a jsou chráněny mezinárodními zákony o ochraně autorských práv.

Licence a přístup ke stránkám

GearBest vám uděluje omezenou licenci k přístupu na tyto webové stránky a jejich osobnímu používání. Tato licence nezahrnuje žádné formy komerčního použití těchto stránek ani jejich obsahu, jakékoliv shromažďování a používání jakýchkoliv výrobků, jakékoliv shromažďování a používání jakýchkoliv zápisů výrobků, jejich popisů nebo cen, jakékoliv odvozené použití těchto stránek nebo jejich obsahu, jakékoliv stahování nebo kopírování informací o účtu ve prospěch jiného obchodníka ani žádné používání data mining, robotů nebo podobných nástrojů ke shromažďování a extrahování údajů. Tyto stránky nesmí být reprodukovány, duplikovány, kopírovány, prodávány, dále prodávány nebo jinak využívány v jakémkoliv zájmu bez výslovného písemného souhlasu GearBest.

Marketingová korespondence GearBest

Po počáteční registraci jsou zákazníci přidáni na náš seznam adresátů, který představuje speciální obchody, kupóny a propagace. Umožňuje to našim zákazníkům využívat exkluzívní slevy. Všichni zákazníci si mohou kdykoliv zvolit nepřihlášení se k odběru našich marketingových e-mailů kliknutím na odkaz v zápatí e-mailu.

Porušení práv k duševnímu vlastnictví

Klademe velký důraz na práva k duševnímu vlastnictví („IP“) a snažíme se vyhnout tomu, aby se na našich webových stránkách neprodávaly žádné produkty narušující IP. Pokud budete přesvědčení, že dochází k porušování kteréhokoliv z vašich práv IP nebo práv IP třetích stran výrobky uváděnými na seznamu na našich webových stránkách, ihned nás o tom informujte. Budeme provádět interní vyšetřování ohledně produktů, které údajně narušují práva k duševnímu vlastnictví, a podnikneme všechna nezbytná opatření, abychom ochránili zákazníky, prodávající a držitele práv IP.