Všechno
Klíčová slova výrobku
Zadejte prosím účet e-mailové adresy

Zásady ochrany duševního vlastnictví

Společnost Gearbest plně uznává práva k duševnímu vlastnictví třetích stran a má přísnou politiku nulové tolerance vůči jakémukoliv padělání a/nebo narušení duševního vlastnictví.

Pravidelně kontrolujeme zápisy na našich webových stránkách, abychom zabránili jakémukoliv případnému narušení duševního vlastnictví. Pokud se zjistí, že jakýkoliv zápis porušuje zásady společnosti Gearbest, bude odstraněn.

Navzdory našemu úsilí zabránit jakémukoliv prodeji výrobků narušujících duševní vlastnictví na našich webových stránkách, občas se nám nepodaří odhalit či identifikovat porušení práv k duševnímu vlastnictví kvůli vysokému počtu výrobků, poskytovatelů a prodejců. Proto důrazně vyzýváme naše zákazníky nebo držitele práv k duševnímu vlastnictví, aby s námi spolupracovali. Pokud budete v tomto kontextu přesvědčeni, že došlo k narušení vašich práv k duševnímu vlastnictví, rozhodně nás o tom informujte a postupujte podle pokynů pro podání stížnosti.

1. Způsobilé stížnosti zahrnují:

  • Porušení ochranné známky: Neoprávněné používání shodné či podobné ochranné známky na zboží, které je shodné či podobné zboží, pro nějž byla ochranná známka zaregistrována.
  • Porušení patentu: Neoprávněné používání patentu na design nebo patentu na užitný vzor uděleného jiným osobám.
  • Porušení autorského práva: Neoprávněné používání obsahu či fotografií vytvořeného jinými případně prodej děl chráněných autorským právem jiných osob, včetně knih, CD, softwaru atd.
  • Jiné aktivity, které se považují za porušení práv k duševnímu vlastnictví podle místního zákona.

2. Postup pro podání stížnosti:

Můžete začít stížnosti podáním Oznámení o údajném porušení práva. Oznámení nám můžete odeslat e-mailem:support@gearbest.com . Jakmile obdržíme vaše oznámení, provedeme rychlé vnitřní vyšetřování, a pokud by Vaše stížnost byla uznána, podnikneme od povídající kroky proti zápisu(ům) údajně porušujícímu právo.

3. Opatření, která můžete přijmout proti zápisu(ům) porušujícím právo:

  • Odstranit zápis(y) údajně porušující právo z našich webových stránek.
  • Informovat prodejce o vaší stížnosti a poskytnout mu vaše informace, abyste si oba mohli problém objasnit.
  • Odebrat prodejní výsady a zadržet finanční prostředky od prodejců porušujících práva, dále zničit zásoby porušující práva, které budeme mít v držení, pokud se obvinění prokáže jako pravdivé a bude potvrzeno soudem.
  • Ukončit uživatelský účet prodejce porušujícího právo v případě tří (3) protiprávních porušení.
  • Neprodleně ukončit uživatelský účet prodejce porušujícího právo v určitých extrémních situacích, kdy byla podána žaloba proti společnosti Gearbest kvůli činnostem prodejce porušujícího právo, nebo když soudní, vyšetřující nebo správní orgány vyžadují od společnosti Gearbest, aby ukončila jakýkoliv účet nebo přijala jakákoliv podobná opatření.

Případ porušení práva bude zaevidován na dobu jednoho (1) roku ode dne, kdy byl uvalen jakýkoliv postih.